månadsarkiv: februari 2024

Nu har Jag fått börja på Steg Till Arbete

Nu har jag fått börja en aktivitet genom arbetsförmedlingen som heter Steg till arbete

( så här står det  på Arcus sida de  är de som har hand om detta.  Tjänsten inleds med ett start samtal där du tillsammans med oss skapar en planering och ett upplägg anpassat efter dina behov och förutsättningar.

Din tid i steg till arbete kan som allra längst vara ett år och två månader. Tjänsten är indelad i fyra delar och du kommer ta del av de delar som det bedöms finnas ett behov av.

Syftet med tjänsten är att utreda din arbetsförmåga och dina behov av anpassningar och stöd för att ta dig vidare ut i sysselsättning. Med våra arbetsterapeuter och arbetskonsulenter kan du känna dig trygg och säker på att vi har ditt bästa i fokus.)

 

  • En personlig kontakt som finns med dig under tjänstens gång.
  • Ett personligt anpassat stöd för att hitta en riktning och planera vägen mot sysselsättning.
  • Hjälp med strategier för att övervinna hinder till arbete.
  • Stöd till en hälsosammare livsstil samt ökad självkänsla och självbild.
  • Kunskap om hur du använder datorer i ditt jobbsökande.
  • Kunskap om arbetslivet och om arbetsmarknadens villkor och förutsättningar.
  • Arbetsprövning där du får möjlighet prova på ett eller flera yrkesområde som du finner intressanta.

Del 1
Kartläggning

Del ett är en kortare del som pågår under tre veckor. Här ligger fokus på att kartlägga dina förutsättningar och behov. I delen kommer du både ha individuella samtal och aktiviteter i grupp. Under denna del kommer du ha kontakt med en arbetsterapeut som genom tester och kartläggande samtal skapar en plan för hur din fortsatta tid i tjänsten ska se ut. Målet är att dina kompetenser, behov och förutsättningar ska vara synliggjorda när du går över i nästa del av tjänsten.

Del 2

Kartlägga resurser och stödbehov

I den här delen av tjänsten arbetar en arbetsterapeut tillsammans med dig för att mer djupgående kartlägga dina förutsättningar och behov kopplade till olika arbetsuppgifter. I en konstruerad miljö kommer du i egen takt få utföra praktiska arbetsmoment med målet att identifiera om det finns behov av anpassningar inför kommande arbetsprövningar på plats hos en arbetsgivare.

Del 3
Stärka och utveckla

Under del tre ska du börja stärka och utveckla din position på arbets-marknaden genom motiverande insatser, vägledning och arbets-prövning i reell miljö. Du kommer inledningsvis få stöd att kartlägga minst ett lämpligt yrkesområde som passar dina kompetenser, behov och förmågor. Målet är att du ska komma ut på en eller flera arbets-prövningar för att testa på de yrkesområden som framkommit under kartläggningen.

 

Del 4
Hitta arbetsplats

I del fyra ger vi dig stöd för att du ska hitta en arbetsprövnings plats som ska leda till en anställning. Under arbetsprövningen har du som deltagaren fortsatt kontakt med din arbetskonsulent som ger dig det stöd du behöver för att allt ska fungera bra. Målet är att du ska få en anställning med omfattning som motsvarar din arbetsförmåga.

 

Jag  tror de kommer bli jättebra de här. Vi är också en liten grupp och de känns skönt. Sen kommer mina tider vara mellan 8 – 12 då jag gör  50 % så de är bra tider för mig.

Nu blir de spännande och se  hur detta blir. Denna info har jag hämtat i från Arcus hemsida.

Jag fick två jättetrevliga personer som  jag ska  ha kontakt med. Hoppas ni orkar  läsa